Ako spočítať kapacitu úložiska?

Odhad potrebnej kapacity pevného disku

 

   Dĺžka uloženého záznamu nezávisí ani tak na modeli konkrétneho zariadenia ako skôr na spôsobe kompresie dát, spôsobu záznamu (trvalý, pohyb, snímky) a predovšetkým na kapacite pamäťového média, v prípade DVR / NVR teda pevného disku / ov. U záznamových zariadení sa používajú najčastejšie 3.5 "pevné disky so SATA rozhraním. Kapacita zvoleného disku priamo určuje dĺžku záznamov, ktoré možno uchovávať. Všetky rekordéry sú dnes už vybavené funkciou prepisu dát, čo znamená, že najstaršie súbory na disku sú prepisované tými najnovšími. Táto funkcia zabezpečuje to, že v situácii, keď dôjde k zaplneniu disku, systém túto skutočnosť automaticky vyhodnotí a začne prepisovať už spomínané najstaršie záznamy najnovšími. Tým sa zariadenie stáva bezúdržbovým v oblasti zaistenia voľné kapacity pre nahrávanie a nevyžaduje pravidelné zásahy, aby správne plnilo svoju funkciu. Na disku je vždy záznam v dĺžke toľkých dní, ktorý zodpovedá aktuálnemu nastavenia záznamu. Tiež je možné nastaviť obmedzenia max. Doby záznamu, napr. Na 7 dní, čo potom znamená, že starší záznamy sa automaticky mažú. Táto možnosť sa často využíva z legislatívnych dôvodov.

Pevné disky určené pre záznamové zariadenia

   Kamerové systémy značky GRUNDIG podporujú pevné disky takmer od všetkých výrobcov, avšak naše odporúčanie je využívať také typy, ktoré sú konštrukčne určené nielen pre nonstop prevádzku (24/7), ale aj priamo pre potrebu kamerových systémov. Možno celkom iste odporučiť disky Western Digital radu PURPLE či Seagate radu SKYHAWK. Tieto pevné disky, ktoré boli vyrobené priamo pre potreby záznamových zariadení kamerových systémov, sú pripravené byť v prevádzke 24/7, majú zníženú spotrebu elektrickej energie, ponúka sa vo variabilných kapacitách od 1 TB vyššie.

Akú kapacitu HDD zvoliť?

   Ak sa vyhotovuje trvalý záznam, teda nahráva sa zo všetkých kamier nepretržite, je výpočet kapacity pevného disku pomerne jednoduchý. Stačí brať do úvahy počet kamier, ich rozlíšenie, počet snímkov za sekundu (FPS) a prípadne spôsob kompresie videa (H.264 / H.265), čo všetko nám určuje tzv. Dátový tok. U záznamu na základe určitej detekcie, najčastejšie detekcia pohybu, je potom kapacita závislá na počte udalostí (pohybov) a konfiguráciu systému. V takom prípade je možné usporiť veľkú časť záznamu oproti trvalému. Ďalej nám kapacitu HDD ovplyvňuje (znižuje) prípadné využitie a ukladanie tzv. Vedľajšieho streamu, snímok z kamier a pod.

Všeobecne a rámcovo je možné vychádzať z tohto predpokladu pri kontinuálnom zázname a maximálnej kvalite:

  • 2.0 Mpix kamera - cca 20-30 GB/deň
  • 4.0 Mpix kamera - cca 40-50 GB/deň
  • 8.0 Mpix kamera - cca 70-80 GB/deň

Toto platí pre HD-TVI a IP kamery. Pri použití spôsobu kompresie videa H.265 možno počítať s nižšou dátovou náročnosťou systému a teda celkovej dlhšej dobe uloženého záznamu. Na základe Vášho dotazu Vám pomocou jednoduchých počítacích pripravíme odhad doby záznamu alebo spočítame potrebnú kapacitu HDD pre Vami požadovanú dobu záznamu.